Kontakty

Miesto poskytovania:Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Nové Mesto nad Váhom
Ulica D. Štubňu 2140/14
91501 Nové Mesto nad Váhom
Mobil:+421 907 699 412 (štatutár – správca)
Email:stacionarnm@gmail.com (štatutár – správca)
Facebook:Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Nové Mesto nad Váhom – Denný stacionár
Zodpovední zástupca:Mgr. Zuzana Krchnavá
Poskytovateľ:Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Nové Mesto nad Váhom
Ulica D. Štubňu 2140/14
91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 52508455
DIČ: 2121378094