KRÍZOVÝ PLÁN COVID-19

Stredisko evanjelickej DIAKONIE Nové Mesto nad Váhom má vypracovaný Krízový plán v súvislosti so zabezpečením plnenia opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia COVID 19.
Posted in Aktuality.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *