Dnes sa s vami chceme podeliť o veľkú radosť a vďačnosť, ktorú prežívame.
Srdečne ďakujeme štedrému darcovi, ktorý nám poskytol stropný zdvihák
a zabezpečil jeho profesionálnu montáž.
Bude slúžiť našim návštevníkom najmä na bezpečný nácvik chôdze po rovine a po schodoch,
ale aj na rehabilitačné a posilňovacie cvičenia v stoji a na stacionárnom bicykli.